Vasfi Mahir KOCATÜRK

1907’de Gümüşhane’de doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını Gümüşhane’de geçirdi.1921’de imtihanla Darüşşafaka’ya girdi. Orta tahsilini yaparak 1927’de mezun oldu. Yüksek tahsilini Mülkiye mektebinde yaptı.Buradan1930’da mezun oldu ve doğrudan maarif mesleğine girdi.

Yedi meşale şairlerinden biri olarak ürünler verdi. Özellikle kahramanlık duyguları, yurt sevgisi gibi konuları işleyen şiirleriyle (Dağların derdi 1928; Tunç sesleri 1937; Ergenekon 1941, tanındı. Manzum oyunlar (On inkılâp 1933, Yaman, 1933 vb.) yazdı. Türk edebiyatının türlü dönemleriyle ilgili antolojiler (Divan şiiri antolojisi, 1947; Tekke şiiri antolojisi, 1955; Saz şiiri antolojisi, 1963 ) düzenledi.

Ölümünden sonra yayımlanan Türk Edebiyat Tarihi (1964), özellikle XIV. ve XVI. yy.lara ilişkin yazmalara dayanması, bu metinleri ayrıntılı olarak tanıtması, örnekler vermesi bakımından büyük değer taşır.

GÜZEL YURDUM

Güzel yurdum, dağlarını
Uzaktan göresim gelir
Keskin esen yellerine
Kendimi veresim gelir.

Gözümde tüter damların,
Sakız kokulu çamların,
Türkü söyler akşamların;
Bana kendi sesim gelir.

Su içtim kaynaklarından,
Gölgelerinde uyudum,
Kuşlarının söylediği
Şen türkülerle büyüdüm.

Ninniyle salladın beni,
Şefkatle kolladın beni,
Sevginle bağladın beni;
Güzel yurdum, güzel yurdum.

ŞAİRİN ÖLÜMÜ

Ne bir damla gözyaşı, ne yerde yaslı bir mum;
Hazin, loş odalarda ölümü sevmiyorum.
Bir çığ sesiyle nasıl inlerse bir uçurum
Benim öyle verecek kalbim son nefesini…
Titreyen dallarını açıp göklere kadar,
Hıçkıracak ney gibi sülün boylu kavaklar,
Talihimin göğsümde hapsettiği canavar
Derin çıtırtılarla kıracak mahpesini…
Ardımda bin bir gönül, ıstırabımdan derin,
Matemini tutacak bir mukaddes kederin;
Ölümün gösterecek dünyaya ölümlerin
Hem en şereflisini, hem de en mukaddesini…
Gözlerim çektiğimi ifşa etmese bile
Kalbimden ayrılınca ruhum gelecek dile:
Yüz bin yıllık kâinat hummalı bir vecd ile
Dinleyecek ilk defa ıstırabın sesini…
Her gün bir parça daha fazla yalçınlaşarak
Bir uçurum olunca bana sevdiğim kucak,
Fırtınalı göklerden ölümüm andıracak,
Yıldırımla vurulmuş kartalın düşmesini…

SABAH TÜRKÜSÜ

Gün doğdu, kıpkızıl karşı kavaklar,
Yosmam, uyku yetmedi mi?
Rüyadan gözünü açtı yapraklar,
Bağda pırıldıyor top yapıncaklar,
Uyan da kolumdan al sepetimi,
Yosmam uyku yetmedi mi?
Kapının üstünde asmalar yeşil,
Güllerin yürek biçimi,
Saksında kor olmuş iki karanfil
Uyan, ak elinle gözlerini sil,
Yorulan kolumdan al sepetimi,
Yosmam, uyku yetmedi mi?
Yakuttan salkımlar getirdim sana,
Mercandan al ibrişimi.
Kimi taneleri benziyor kana,
Altın damlaları düşmüş bir yana,
Uyan da kolumdan al sepetimi,
Yosmam, uyku yetmedi mi?

Hakkında Ismail Hayal

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Talat ÜLKER

1963 yılında Gümüşhane’de doğdu. İlkokulu Keçikaya köyünde, ortaokulu Kale’de liseyi Gümüşhane lisesinde okumuştur. 1985 yılında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir